CNAS: Noi analize gratuite pentru asigurați. PUNCTUL PER CAPITA, modificat

Spread the love
Foto sursă: http://www.focusaction.com
Foto sursă: http://www.focusaction.com

 

Proiectul Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 include în contractul – cadrul noi analize medicale pentru persoanele asigurate. Conform propunerii de proiect, medicii de familie vor putea cere o serie de analize noi:

     ·  spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii);

     ·  măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;

     ·  completare şi eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap;

    ·  completare şi eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

    ·  Analize de depistare a infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate).

Diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc şi a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Finanţarea furnizorilor de servicii medicale se modifică astfel:

      ·  pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

     ·  pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

     ·  pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii;

     ·  pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare;

     ·  se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice);

     ·  se introduce valoarea de contract pentru îngrijirile medicale şi paliative la domiciliu.

 

Sursa: http://www.cnas.ro/page/comunicat-principalele-noutati-prevazute-in-proiectul-normelor-metodologice-de-aplicare-a-contractului-cadru-in-anul-2018-2.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *