Guvernul modifică regimul asigurărilor de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţia de creştere a copilului

Spread the love
Sursă foto: http://www.emilyandindiana.com
Sursă foto: http://www.emilyandindiana.com

Guvern restabileşte prin OUG 15/2018 faptul că pentru persoanele  care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului,se menţine calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sănătate, fără plata contributiei de asigurari sociale de sănătate.
“Având  în  vedere  modificările  şi  completările  aduse  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, în privinţa categoriilor  de  persoane  asigurate  în  sistemul  asigurărilor  sociale  de  sănătate,  impactul  acestora asupra unor categorii de beneficiari de drepturi de asistenţă socială, precum şi faptul că noile dispoziţii au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, se impune şi corelarea unor prevederi ale actelor  normative  care  reglementează  beneficii  de  asistenţă  socială,  respectiv  ale  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată. Astfel este necesară eliminarea din cuprinsul actelor normative menţionate anterior a prevederilor referitoare la reglementarea modalităţii de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru a se alinia la cadrul general de stabilire a nivelului de taxare/impozitare a veniturilor populaţiei şi care este reprezentat de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.” , se arată în expunerea de motive a Ordonanţei.
În primele două luni ale anului 2018, regimul de asigurat in sistem sanitar pentru persoanele care primesc indemnizaţie de creştere a copilului a fost incert, existând o interpretare neunitară a legislaţiei.

Textul OUG 15/2018 publicat în MO pe 13.04.2018 , aici http://itva.ro/documents/OUGnr.15din2018Site.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *