LEGISLAȚIE MEDICALĂ, DREPTURILE PACIENTULUI

Spread the love
Sursă foto: http://timpolis.ro
Sursă foto: http://timpolis.ro

LEGEA PENTRU DREPTURILE PACIENȚILOR

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_drepturilor_pacientului.php

NORME APLICARE LEGE DREPTURI PACIENȚI

http://www.solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/49-normele-de-aplicare-la-lege-drepturilor-pacientului

Asiguraţii au următoarele drepturi:

· dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţă privată, adica orice detaliu despre starea de sanatate nu poate fi comunicat unei terte persoane fara acordul celui in cauza
· dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale primite;
· să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
· să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
· să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
· să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
· să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
· să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
· să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
· să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
· să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
· să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
· să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
· să beneficieze de dispozitive medicale;
· să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
· să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
· să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
· să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *