Servicii medicale

Spread the love

SERVICII MEDICALE DECONTATE DE STAT

1. NOUTĂŢI

2. DREPTURILE PACIENTULUI

Sursa: http://timpolis.ro

Asiguraţii au următoarele drepturi:

· dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţă privată, adica orice detaliu despre starea de sanatate nu poate fi comunicat unei terte persoane fara acordul celui in cauza
· dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale primite;
· să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
· să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
· să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
· să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
· să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
· să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
· să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
· să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
· să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
· să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
· să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
· să beneficieze de dispozitive medicale;
· să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
· să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
· să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
· să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii

 

3. LEGISLAŢIE CADRU

HOTĂRÂRE Nr. 161/2016 din 16 martie 2016
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
http://www.casan.ro/casalba/media/postFiles/HG%20161.2016-Contract%20cadru%202016-2017.pdf

 

4. PROGRAME NAŢIONALE DECONTATE DE STAT

 

· HOTĂRÂRE privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/Proiect-de-Hotarare-programe-2017-2018-16.02.2016.pdf
· LISTA PROGRAMELOR NAŢIONALE DECONTATE DE STAT
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
Cuprinde subprogramul de radiologie intervenţională, subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular.
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de boli cardiovasculare
Are ca obiective tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin proceduri de cardiologie intervenţional, proceduri de chirurgie cardiovasculară, proceduri de chirurgie vasculară;
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de oncologie
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT, Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
Presupune reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html

Programul naţional de diabet zaharat
Medicamente, materiale sanitare, sume pentru evaluarea periodica a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) – Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, pompe insulina si seturi consumabile pentru pompele de insulina
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Program naţional de tratament al bolilor neurologice
Asigurară, prin farmaciile cu circuit închis, tratamentul cu interferonum beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer acetat, natalizumabum pentru bolnavii cu scleroză multiplă
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
Are ca activități asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie.
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de tratament pentru boli rare
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de sănătate mintală
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de boli endocrine
Se ocupă cu asigurarea în spital şi în ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei şi al guşei prin tireomegalie datorată carenţei de iod şi proliferării maligne
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de ortopedie
Activitățile includ asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare, asigurarea endoprotezelor articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală, pentru tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană, precum şi pentru tratamentul prin chirurgie spinală pentru bolnavii cu patologie tumorală degenerativă sau traumatică şi pentru tratamentul copiilor cu malformaţiilor grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
Are ca activități asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant pentru pacienţii transplantaţi și asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulină antihepatitică B) pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic.
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
Asigură serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţiile medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
http://www.cnas.ro/page-2/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
Subprogramul de radiologie intervenţională, subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular